top of page
Stichting Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg dirksland

Stichting Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg Dirksland

De Stichting Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg Dirksland (handelend onder de naam hospice Calando) ondersteunt Stichting PZD door financiële middelen beschikbaar te stellen voor datgene wat niet structureel wordt gefinancierd en om de continuïteit van zorg in hospice Calando te garanderen. Daarnaast verstrekt de stichting op aanvraag van derden bijdragen aan projecten die binnen de statutaire doelstelling vallen. Klik op de meest recente jaarrekening, om deze te bekijken.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit: drs S.Stoop (voorzitter), drs J.C. Moerland (secretaris) en dhr A. Robijn. (penningmeester). Het bestuur is geheel onbezoldigd.

Stichting Voorzieningenfonds Palliatieve zorg Dirksland, heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Gegevens 

Het Voorzieningenfonds kent een huishoudelijk reglement en heeft uiteraard ook een meerjarenbeleidsplan. Het bestuursverslag kunt u inzien op blz 8 t/m 12 in de jaarrekening. Als vanzelfsprekend kunt u ook de statuten bekijken. 

 

Bij de Kamer van Koophandel is St. Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg Dirksland ingeschreven onder nummer 23091344.

Het RSIN nummer van de St. Voorzieningenfonds is 8160.35.039

Het postadres is: Vivaldilaan 2-4, 3247 EE Dirksland.

De stichting voorzieningenfonds is te bereiken via het algemeen telefoonnummer 0187-609147

bottom of page