top of page
Missie en visie

Mission Statement

Betrokken en deskundige zorg voor iedereen in de laatste levensfase

Waar staan wij voor

Hospice Calando wil een thuis bieden aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. De zorg die we daarbij verlenen is gericht op het voorkomen en verlichten van lichamelijk en geestelijk lijden. We hebben aandacht voor het welzijn van onze bewoners en hun naasten en ondersteunen hen bij de verwerking en beleving van de ziekte. In alles wat we doen, borgen we gastvrijheid, privacy, deskundigheid en kwaliteit van zorg. Dat zijn fundamentele pijlers van Calando. Bewoners benaderen we met liefdevolle, gelijkwaardige verbondenheid en respect. Iedereen heeft immers een unieke persoonlijkheid en een eigen levensgeschiedenis. We zien het als onze opdracht om daar in de fase van het levenseinde juist volledig oog voor te hebben. We hebben aandacht voor kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven en maken daarbij geen onderscheid. Iedereen is welkom bij ons. Ook mensen met bijvoorbeeld gedragsproblematiek, voor wie elders geen plaats is.

Waar gaan wij voor

Wij willen onze gasten en hun naasten leren kennen, zodat we optimaal kunnen aansluiten bij wat iemand nodig heeft. Bij ons draait het er volledig om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. We beseffen terdege hoe belangrijk het behoud van eigen regie daarbij is. Niets moet. We kijken vooral naar wat wèl mogelijk is en hebben  aandacht voor persoonlijke wensen. Onze professionals zijn erop gericht om het bewoners zo comfortabel mogelijk te maken en bieden veiligheid en rust in een liefdevolle, huiselijke omgeving. Gedurende het proces waarin het levenseinde nadert, bieden we zo veel mogelijk lichtpuntjes en bieden we de zorg en aandacht die nodig is op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. Om integrale zorg te verlenen, werken we nauw samen met tal van andere disciplines. Door elkaar te versterken en te handelen vanuit menslievendheid creëren wij -ook in de laatste levensfase- momenten van betekenis voor onze bewoners.

 

Vragen rondom het levenseinde

In de palliatieve zorg is ruimte voor allerlei vragen rondom het levenseinde. In Calando wordt niet bewust levensverlengend of levensverkortend (euthanasie) gehandeld. Iemand met een euthanasieverklaring- of wens is welkom, maar de uitvoering vindt dan niet in Calando plaats.

_DSC5257
_DSC5194
_DSC5143
bottom of page