top of page
Consultatie Mobiel Palliatief Team

Consulenten palliatieve zorg

Enkele medewerkers van Calando zijn consulent palliatieve zorg. In samenwerking met PZNL stellen zij hun kennis en ervaring graag ter beschikking aan andere hulpverleners zoals (wijk)verpleegkundigen en huisartsen. Hulpverleners kunnen daarom steeds, wanneer zij dit nodig achten, advies aanvragen bij deze ervaren medewerkers, die zich verenigd hebben in het M(obiel) P(alliatief) T(eam). Het MPT calando is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, via 0187-609147. Buiten deze uren en in de weekenden kunt u bellen met het landelijk consultatieteam palliatieve zorg: 088-6051444

 

Het stroomschema

We hebben voor u de werkwijze tijdens kantooruren en buiten kantooruren samengevat in dit stroomschema

Thuisconsulten

In beperkte mate kunnen ook thuisconsulten verricht worden.

Een principieel uitgangspunt hierbij is, dat het MPT de behandeling van de patiënt niet overneemt en alleen de hulpverlener ondersteunt met advies. De huisarts is en blijft verantwoordelijk voor het wel of niet opvolgen van dit advies.

bottom of page