top of page
Consultatie Mobiel Palliatief Team

Consulenten palliatieve zorg

Enkele medewerkers van Calando zijn consulent palliatieve zorg. In samenwerking met PZNL stellen zij hun kennis en ervaring graag ter beschikking aan andere hulpverleners zoals (wijk)verpleegkundigen en huisartsen. Hulpverleners kunnen daarom steeds, wanneer zij dit nodig achten, advies aanvragen bij deze ervaren medewerkers, die zich verenigd hebben in het M(obiel) P(alliatief) T(eam). Het MPT calando is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, via 0187-609147. Buiten deze uren en in de weekenden kunt u bellen met het landelijk consultatieteam palliatieve zorg: 088-6051444

 

Het stroomschema

De werkwijze tijdens kantooruren en buiten kantooruren vindt u in dit stroomschema. Er is een verschil tussen de werkwijze wanneer u wel of geen advies wilt. Bij een advies wordt u bijna geheel ontzorgd. Wilt u enkel en alleen een pomp inzetten en u wenst geen advies, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van de pomp, de medicatie en het aansluiten van de pomp door een specialistisch team.

Thuisconsulten

In beperkte mate kunnen ook thuisconsulten verricht worden.

Een principieel uitgangspunt hierbij is, dat het MPT de behandeling van de patiënt niet overneemt en alleen de hulpverlener ondersteunt met advies. De huisarts is en blijft verantwoordelijk voor het wel of niet opvolgen van dit advies.

bottom of page