Consultatie Mobiel Palliatief Team

Consulenten palliatieve zorg

Enkele medewerkers van Calando zijn consulent palliatieve zorg. In samenwerking met IKNL stellen zij hun kennis en ervaring graag ter beschikking aan andere hulpverleners zoals (wijk)verpleegkundigen en huisartsen. Hulpverleners kunnen daarom steeds, wanneer zij dit nodig achten, advies aanvragen bij deze ervaren medewerkers, die zich verenigd hebben in het M(obiel) P(alliatief) T(eam). Het MPT calando is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 20.00 uur, via 0187-609147. Buiten deze uren en in de weekenden kunt u bellen met het consultatieteam palliatieve zorg, Rotterdam en omstreken: 06-51095070.

 

Inzet medicatiepomp door de week 

Wanneer u een palliatief probleem hebt, of bijvoorbeeld een medicatiepomp wil inzetten voor pijnbestrijding of palliatieve sedatie, kunt u het MPT bellen voor advies van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 20.00 uur

Mocht het advies van de consulent betrekking hebben op het inzetten van een medicatiepomp of een andere interventie, vul dan het uitvoeringsverzoek in, welke u daarna met de verzendknop verzend.

Vervolgens wordt een specialistisch thuiszorgteam ingeschakeld, die de pomp en bijbehorende medicatie bij de patiënt komt aansluiten. U wordt dus bijna geheel ontzorgd. 

 

Inzet medicatiepomp in het weekend

Wilt u een pomp inzetten in het weekend, bel dan rechtstreeks met de dienstapotheek te Dirksland (0187-602890) of met Mediq (030-2821203). Ook dient u zelf het recept naar de dienstapotheek te sturen en het Specialistisch Acuut Thuiszorgteam (06-57423415) of het eigen thuiszorgteam  te bellen voor het aansluiten van de pomp. Zij hebben dan wel een uitvoeringsverzoek van u nodig.  Wilt u gebruik maken van ons uitvoeringsverzoek,  dan wordt deze ook automatisch verzonden naar de dienstapotheek Dirksland.  Voor een advies kunt u in het weekend bellen met het consultatieteam palliatieve zorg, Rotterdam en omstreken: 06-51095070.

Wanneer er een medicatiepomp ingezet moet worden dan wordt er bij voorkeur een CADD-Solis pomp ingezet. 

 

Thuisconsulten

In beperkte mate kunnen ook thuisconsulten verricht worden.

Een principieel uitgangspunt hierbij is, dat het MPT de behandeling van de patiënt niet overneemt en alleen de hulpverlener ondersteunt met advies. De huisarts is en blijft verantwoordelijk voor het wel of niet opvolgen van dit advies.