Consultatie Mobiel Palliatief Team

Consulenten palliatieve zorg

Enkele medewerkers van Calando zijn consulent palliatieve zorg. In samenwerking met IKNL stellen zij hun kennis en ervaring graag ter beschikking aan andere hulpverleners zoals (wijk)verpleegkundigen en huisartsen. Hulpverleners kunnen daarom steeds, wanneer zij dit nodig achten, advies aanvragen bij deze ervaren medewerkers, die zich verenigd hebben in het M(obiel) P(alliatief) T(eam).

 

Inzet medicatiepomp

Wanneer u een medicatiepomp wilt inzetten voor pijnbestrijding of bij palliatieve sedatie, kunt u het MPT bellen voor advies.

Op basis van het advies, vult u het te downloaden uitvoeringsverzoek in en mailt deze naar mpt@calando.nl

Vervolgens wordt het specialistisch acuut thuiszorgteam (SPATteam) ingeschakeld, die de pomp en bijbehorende medicatie bij de patiënt komt aansluiten. U wordt dus bijna geheel ontzorgd. 

Wanneer er een medicatiepomp ingezet moet worden dan wordt er bij voorkeur een CADD-Solis pomp ingezet. 

Wilt u in stroomschema de werkwijze zien, klik dan hier!

Thuisconsulten

In beperkte mate kunnen ook thuisconsulten verricht worden.

Een principieel uitgangspunt hierbij is, dat het MPT de behandeling van de patiënt niet overneemt en alleen de hulpverlener ondersteunt met advies. De huisarts is en blijft verantwoordelijk voor het wel of niet opvolgen van dit advies.

Bereikbaarheid

U kunt MPT-Calando 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch bereiken via 0187-609147. Buiten kantooruren wordt u dan op het door u aangegeven telefoonnummer binnen 2 uur teruggebeld.

Hospice Calando   |   Vivaldilaan 2-4   |   3247 EE Dirksland   |   T 0187-609147   |   F 0187-609148   |   info@calando.nl

  • Facebook Social Icon