top of page
Informatie voor vrijwilligers

Inzet door vrijwilligers

Naast professionele hulp en ondersteuning gedurende 24 uur per dag, wordt er veel inzet geleverd door goed opgeleide vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden begeleidt door een buddy (collega vrijwilliger), maar ook door een professionele vrijwilligerscoordinator.

Vanuit Calando wordt ook door vrijwilligers ondersteuning geboden in de thuissituatie.

In Calando zijn de vrijwilligers overdag en 's avonds aanwezig. 

Wij hanteren geen maximale leeftijd, maar monitoren en bespreken voortdurend de werkzaamheden om de vrijwilliger zolang mogelijk voor de organisatie te behouden.

 

Introductiecursus

Als u zichzelf aanmeldt als vrijwilliger, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Mochten we op basis daarvan besluiten om verder te gaan, krijgt u een cursus aangeboden. Door het specifieke karakter van het werk, is deze cursus verplicht

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wat is palliatieve zorg

  • Rouwbegeleiding

  • Communicatie

  • Pastorale en spirituele zorg

  • Praktische vaardigheden

De cursus wordt in meerdere dagdelen aangeboden. Tussendoor kan men zich oriënteren in Calando, zodat u daarna ingezet kan worden in Calando en/of in de thuissituatie.

 

Aanmelding als vrijwilliger

Heeft u belangstelling voor dit mooie werk dan adviseren wij u om contact op te nemen met Karin Diemers via telefoonnummer 0187-609147 of vrijwilligerswerk@calando.nl 

De missie van vrijwilligersinzet is:
Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.
 

bottom of page