top of page
Onze drijfveren

Compassie; we handelen vanuit menslievendheid

Ieder is van waarde, hoe je ook bent en welk gedrag je ook vertoont. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt. We zorgen voor iedereen die bij ons binnenkomt en nemen daar verantwoordelijkheid voor. We voelen aan wat nodig is, tonen betrokkenheid en nemen de vereiste actie. In de juiste balans en op maat. Zowel onze professionals als onze vrijwilligers werken volgens de cyclus: vragen, handelen, afstemmen, checken en bijsturen. Dat doen we dienstbaar, empathisch, geduldig en rustig. Met warmte, genegenheid en zorgzaamheid. We bieden de helpende hand als het nodig is en laten los als dat beter is. We beseffen hoe kwetsbaar en fragiel onze bewoners in deze laatste fase zijn. Dat vraagt om mededogen. Ruimte geven aan gevoelens en emoties. Dichtbij zijn én op gepaste afstand. Wie bij Calando werkt, doet dat met hart en ziel.

 

Vrijwilliger: ‘Wat ik belangrijk vind is op dezelfde ooghoogte contact maken en vragen hoe het met iemand gaat, echt luisteren en geen oplossingen aandragen. Alles doen om de ander een prettig gevoel te laten hebben.’

 

Synergie; we versterken elkaar

In een team kun je alleen succesvol samenwerken als je naar elkaar omkijkt, als je elkaar beter maakt. We geloven erin dat het geheel meer is dan de som der delen. In onze hoogwaardige palliatieve zorg brengen we meerdere deskundigheden bijeen. Wat de een kan, heeft de ander nodig. Ieder van ons heeft unieke kwaliteiten en door van elkaar te leren, bereiken we samen meer dan waartoe we afzonderlijk in staat zijn. Dat is hoe we in ons werk staan. Zo bundelen we onze krachten, maken we elkaar sterker. Dat betekent ook dat we verschillen zien als verrijkend. We beseffen dat ieder van ons een eigen kijk op de werkelijkheid heeft. En dat is een waardevol inzicht. Door meerdere perspectieven bij elkaar te brengen, ontstaat een breder beeld en meer nuance. We verdiepen onze kennis, delen dat met elkaar en staan samen voor de hoogste kwaliteit van zorg. Zo geven we invulling aan onze professionaliteit en bieden we onze patiënten het comfort waar ze recht op hebben. Wie bij Calando werkt, verbindt de eigen ontwikkeling met die van de organisatie.

 

Vrijwilliger: ‘We werken veel samen en brengen dan kundigheid, inzicht en handigheid bij elkaar. Dat werkt geruststellend. Als je iets samen doet en vertelt wat je gaat doen, wekt dat vertrouwen. Je moet ook nooit schromen om hulp te vragen in complexe situaties. We helpen elkaar bijvoorbeeld door afleiding te realiseren, door spanning weg te nemen met een grapje.’

 

Zingeving; we creëren momenten van betekenis

Patiënten die bij ons komen, hebben in de regel niet zulke extreme wensen meer. Des te belangrijker vinden wij het om gehoor te geven aan wat voor hun van belang is. Wat ze prettig vinden of wat ze graag nog zouden willen doen. Onze insteek is dat we binnen de grenzen van de mogelijkheden het maximale willen doen om mensen in deze fase terwille te zijn. Vaak zijn kleine gestes of rituelen al genoeg. Een goed gesprek, samen bidden, een boek voorlezen, een kaars aansteken, naar favoriete muziek luisteren of de eendjes voeren in het park, ondertussen genietend van de natuur op het landgoed. Soms geven we betekenis door bijzondere momenten en ervaringen tot stand te brengen. Dat kan een bezoek aan een museum, dierentuin of sportwedstrijd zijn. Of een weerzien met familieleden met wie al jarenlang geen contact meer was. Samen herinneringen ophalen. Onze intentie is om ruimte te geven aan levensvragen en zingeving, om ook de laatste levensfase zo waardig mogelijk en zo vervuld als mogelijk af te sluiten. Aangezien het zoeken naar de zin een persoonlijke kwestie is en voor iedereen anders, onderzoeken we samen met de patiënt wat waardevol is en hoe we de beste belevingen tot stand kunnen brengen. Wie bij Calando werkt, is gericht op het vervullen van de laatste levenswensen.

Vrijwilliger: ‘Soms is het al genoeg om praktische zaken te regelen voor bewoners; dat geeft hen een prettig gevoel. Als ze bijvoorbeeld een ijsje of een borrel willen, dan zorg je dat het er komt. Ik word er blij van als ik iemand anders kan helpen. En ik krijg er enorm veel waardering voor terug.’

_DSC5257
_DSC5194
_DSC5143
bottom of page