top of page
Sponsoren

Van en voor iedereen

Calando is van en voor iedereen! Dat wordt ook telkens weer ervaren door de grote steun die Calando ondervindt vanuit de bevolking van Goeree-Overflakkee. Tien jaar lang is Calando ondersteund door Stichting Roparun. Sinds 2009 heeft Calando deze steun niet meer nodig, maar de buitengewone betrokkenheid en steun van Roparun is voor Calando van onschatbare waarde geweest. 

Sponsoren 

Een high-care hospice als Calando kan niet bestaan zonder financiële ondersteuning en sinds de oprichting van hospice Calando zijn er vele sponsors geweest om ons die steun te bieden. De giften komen vanuit alle hoeken van de samenleving: zowel  van het bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee als van de kerken, verenigingen en particulieren. Hierdoor is het mogelijk dat wij het gebouw met een mooie inrichting goed onderhouden en zodoende een huiselijke sfeer kunnen waarborgen. Een gedeelte van de giften wordt ook besteed aan wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering in de palliatieve zorg.

Evenementen

Jaarlijks worden er evenementen georganiseerd, waarvan de opbrengsten ten goede komen van het Hospice. Zo wordt elke 3 jaar de Calandotoer verreden, worden er regelmatig concerten georganiseerd en krijgt Calando ook hulp tijdens de landelijke actiedagen "NL doet". Ook ons Calando promotieteam is elk jaar op verschillende evenementen te bewonderen

Dank

Allen die zich ten gunste van Calando inspannen en van wie wij giften mogen en mochten ontvangen, willen wij uit de grond van ons hart hartelijk danken.

promotieteam
calandotoer
Promotieteam 2
Calandotoer
Dank!
bottom of page