top of page
Klachten en suggesties

Klachten

Heeft u klachten over de zorg- en dienstverlening in hospice Calando, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de betrokken verpleegkundige of arts, die u voor uw klacht verantwoordelijk houdt. Vindt u bij deze persoon onvoldoende gehoor, dan kunt u zich wenden tot de directeur-bestuurder van Calando, John Kremers. Hij zal met u in gesprek gaan en/of doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

Daarnaast beschikt Calando, in samenwerking met het Van Weel Bethesda Ziekenhuis, over een onafhankelijke klachtenregeling.

Suggesties

Calando wil een lerende organisatie zijn en werkt continu aan verbetering. Daarom staan wij open voor tips en suggesties. Heeft u suggesties voor hospice Calando, dan kunt u die melden aan de directie via email aan info@calando.nl

 

Qualiview

Daarnaast krijgen alle nabestaanden van overledenen in Calando na 6 weken de vraag om uw ervaringen met Calando bekend te maken via Qualiview.nlU ontvangt per email of via de post de uitnodiging.

Met dit platform wordt systematisch onderzoek gedaan naar de verwachtingen en ervaringen van patiënten, nabestaanden, zorgverleners en vrijwilligers. Wij waarderen het enorm als u ook uw ervaringen deelt op Zorgkaart Nederland. 

bottom of page