top of page
Samenwerking met Cascade

Cascade, academisch samenwerkingsverband van gespecialiseerde palliatieve zorgvoorzieningen Zuidwest-Nederland.
Palliatieve zorg blijft volop in ontwikkeling. Door het programma: "Palliantie meer dan zorg", van ZonMw zijn de mogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek toegenomen. Mede hierdoor bestaat binnen gespecialiseerde palliatieve zorg voorzieningen de behoefte om zorg, onderwijs en onderzoek verder met elkaar te verbinden. 

 

Samenwerkingspartners
Binnen Cascade werken het Expertise Centrum Palliatieve Zorg en de verpleegafdeling palliatieve zorg en symptoomcontrole van het Erasmus MC, palliatief centrum Laurens Cadenza, hospice Calando en hospicevoorziening De Regenboog van Lelie Zorggroep samen aan het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg, zowel binnen als buiten de participerende instellingen. Dit gebeurt door:

  • het bevorderen van de continuïteit en samenhang tussen praktijk, onderzoek en onderwijs,

  • het zichtbaar maken van knelpunten binnen de gespecialiseerde palliatieve zorg,

  • het initiëren en uitvoeren van praktijkgebonden wetenschappelijk onderzoek, 

  • het bevorderen van onderwijs en opleiding in de palliatieve zorg,

  • het bevorderen van de samenwerking tussen en betrokkenheid van alle leden van de multidisciplinaire zorgteams,

  • het formuleren van kwaliteitseisen.

 

In de deelnemende instellingen: 

  • wordt zorg verleend op basis van up-to-date wetenschappelijke inzichten,

  • voldoen zorgverleners aan een vastgestelde kwaliteitsstandaard door regelmatige bijscholing op het gebied van palliatieve en terminale zorg,

  • wordt praktijk-gebonden onderzoek uitgevoerd.


Binnen Cascade streven we naar gezamenlijk gedragen beleid en uitvoering op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek, onderwijs en kennisoverdracht. Ook de verbinding met het consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland en de mogelijkheid

van uitbreiding van het samenwerkingsverband met andere gespecialiseerde palliatieve zorgvoorzieningen in de regio is een aandachtspunt. 

Cascade geeft 4x per jaar een nieuwsbrief uit. Als u zich hierop wilt abonneren of als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de coördinator, Arianne Stoppelenburg (
a.stoppelenburg@erasmusmc.nl)

logo laurens_edited_edited.jpg
bottom of page