top of page
Opnamebeleid

Aanmelding

U kunt uw patiënt hier online aanmelden voor opname, mits deze aan de onderstaande criteria voldoet.

Hospice Calando baseert de volgorde van opnames op basis van de actuele situatie van de aangemelde patiënten. Hoe completer de informatie bij aanmelding, hoe beter prioriteiten kunnen worden gesteld. Vult u de formulieren dus zo volledig mogelijk in. De velden met een * zijn verplicht.

 

Opnamecriteria

De zorg in Hospice Calando is bedoeld voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, die veelal in de laatste levensfase verkeren. In de meeste gevallen gaat het om patiënten met een niet meer te behandelen vorm van kanker. Ook kunnen patiënten met andere aandoeningen zoals COPD, hartfalen of een spierziekte worden opgenomen. Daarnaast zijn bewoners met gedragsproblematiek door bijvoorbeeld dementie van harte welkom.

De onderliggende aandoening is echter leidend m.b.t. de levensverwachtingsduur. De meeste patiënten worden opgenomen om in het hospice de laatste levensfase door te brengen en te overlijden; de zorg die hierbij nodig is, kan dan thuis niet geboden worden. Soms worden patiënten slechts tijdelijk opgenomen bv in een crisissituatie of om de zorg thuis tijdelijk te ontlasten. Tenslotte worden in het hospice veel patiënten opgenomen bij wie klachten als pijn, misselijkheid of kortademigheid de kwaliteit van leven ernstig verminderen; na behandeling volgt dan ontslag naar huis. Calando is gespecialiseerd in klachtenbestrijding. voornamelijk bij kanker. In Calando wordt geen euthanasie uitgevoerd.

Wachtlijst

Wanneer er een wachtlijst ontstaat proberen we een indicatie te geven van de wachttijd of samen met u een andere oplossing te zoeken. 
 

bottom of page