top of page
Palliatieve zorg en het keurmerk hospicezorg

Wat is palliatieve zorg?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezo keurmerk

Calando is trotse bezitter van het kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg, welke onlosmakelijk is verbonden met het kwaliteitskader palliatieve zorg. Met het kwaliteitskader geven we betekenis aan wat we onder goede palliatieve zorg verstaan en kunnen we de zorg bieden, gebaseerd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook psychische en sociale zorg en zorg op het gebied van zingeving. Doel van het kwaliteitskader is de palliatieve zorgverlening vanuit de beleving van de patiënt en zijn naasten verbeteren.

 

Het kwaliteitskeurmerk  PREZO hospicezorg is een waardengedreven en resultaatgerichte manier van denken en werken, waarmee we het beste van twee werelden bieden. We doen recht aan het eigen, unieke verhaal van patiënten en hun naasten én we borgen optimale kwaliteit van zorg over de hele linie. Essentieel in deze aanpak is dat we pro-actief denken vanuit waarden en voortdurend bewust zijn welk effect ons handelen heeft voor de patiënt in de praktijk. De PREZO kwaliteitsaanpak leidt tot een continu proces van leren en ontwikkelen, waarmee we hoogwaardige, betekenisvolle zorg bieden. De gesprekken die we voeren, de ondersteuning die we bieden en de keuzes die we maken, toetsen we aan zes waarden: uniek, comfortabel, gastvrij, deskundig, veilig en betrouwbaar. Elk van deze waarden bekijken we vanuit drie gezichtsvelden: de wereld van de patiënt en hun naasten, de wereld van de zorgverlener en de vrijwilliger en de wereld van de organisatie. We vragen ons daarbij telkens af wat die waarden betekenen in de verschillende werelden. Wat betekent de waarde voor de bewoner en hoe laten we dat zien? Wat betekent de waarde voor de kwaliteit van onze ondersteuning? En hoe kunnen we als organisatie verantwoorden dat we de waarden tastbaar maken?

bottom of page