top of page
Hospice Calando

Een hospice voor iedereen

Calando is een algemene instelling, een huis voor iedereen die ongeneeslijk ziek is en bij wie het sterven aanstaande is. Levensbeschouwing of geaardheid spelen geen rol bij het ontvangen van zorg. De persoonlijke betrokkenheid is doorslaggevend. En dat geldt ook voor de betrokkenheid richting familie of andere naasten en bezoekers. Calando zorgt ervoor dat de bewoner een naar omstandigheden zo aangenaam mogelijk verblijf krijgt. In een context die vertrouwd is en lijkt op de thuissituatie. Familie, vrienden en kennissen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Op dit punt heeft Calando haar bestaansrecht in de afgelopen jaren zeker bewezen.

Visie op zorg

Palliatieve zorg is totaalzorg, geboden door deskundige medewerkers: artsen, verpleegkundigen, een geestelijk verzorger en een maatschappelijk werker. Totaalzorg betekent dat er aandacht is voor lichamelijke, psychische, sociale en levensbeschouwelijke aspecten. Wanneer iemand ongeneeslijk ziek is, dan is ook zijn familie aangedaan. In de palliatieve zorg staan dan ook de zieke en zijn naasten centraal. Zij zijn de leidende factor in het behandeltraject. De zorg is pro-actief (anticiperend). Er wordt dus niet gewacht tot er een probleem is, maar geprobeerd om het probleem te voorkomen. Calando is gespecialiseerd in symptoombestrijding. Het streven is om hinderlijke symptomen (klachten) optimaal te behandelen en het lijden zo draaglijk mogelijk te maken. Er zijn veel medische mogelijkheden om dat te bereiken. Maar ook de ruimte en de rust om problemen te bespreken maken het mogelijk om de laatste levensfase draaglijk te maken, zowel voor de zieke als voor de naasten. Met andere woorden: Calando streeft naar een optimale kwaliteit van leven.

Vragen rondom het levenseinde

In de palliatieve zorg is ruimte voor allerlei vragen rondom het levenseinde. In Calando wordt niet bewust levensverlengend of levensverkortend (euthanasie) gehandeld. Iemand met een euthanasieverklaring- of wens is welkom, maar de uitvoering vindt dan niet in Calando plaats.

Multidisciplinaire zorg

In Calando is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Hij of zij is uw eerste aanspreekpunt. De medische begeleiding is in handen van vier artsen, drie internist-oncologen en een longarts die ook werkzaam zijn in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Zij zijn verantwoordelijk voor de medische zorg in Calando. Voor vragen van levensbeschouwelijke aard is een Geestelijk verzorger aan het hospice verbonden. Ook een maatschappelijk werker is lid van het multidisciplinaire team. Verder zijn er geschoolde vrijwilligers werkzaam in Calando. Samen met de verpleegkundigen voeren zij alle taken uit. Van verzorgende werkzaamheden tot het doen van boodschappen en het bijhouden van de tuin.

achtertuin
Vivaldilaan
tuin
De tuinman
Vooraanzicht Hospice
bottom of page