top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJ Kremers

Nieuwbouw innovatief en toekomstbestendig hospice Calando


Vanuit de groeiende vraag naar en de noodzaak van toekomstbestendige zorg gaat Hospice Calando nieuwbouw plegen in Middelharnis. Hiermee zal het hospice hoogwaardige palliatieve (hospice)zorg kunnen waarborgen.


Een nieuwe fase is gestart, waarin de vergevorderde ideeën concreter worden met de selectie van een hoofdaannemer voor de bouw van het innovatieve hospice. De koopakte van het nieuwe perceel in Middelharnis is hiervoor getekend.


Hospicezorg Innovatieve palliatieve zorg is daarmee een stap dichterbij. Op de nieuwe locatie is voldoende ruimte is voor een gebouw dat aan alle wensen en veranderende eisen voldoet. Onder één dak is daarmee hospicezorg mogelijk voor reguliere- én doelgroep zorg (zorg voor cliënten met gedragsproblematiek). Ook biedt de locatie de zogeheten ‘rooming-in’ faciliteit, waarmee naasten van cliënten kunnen blijven slapen.


Giften particulieren en bedrijven Dat dit plan concreet vorm krijgt, is mede mogelijk gemaakt door giften van inwoners, bedrijven, instellingen en initiatieven zoals de Roparun. De Stichting Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg Dirksland zorgt dat alle donaties een goede bestemming krijgen binnen Hospice Calando. Voorzitter van de stichting Servaas Stoop benadrukt nog eens het belang van deze giften: “Deze nieuwbouwplannen kunnen tot uitvoering komen dankzij de vele ontvangen giften. Daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. Hiermee verbeteren we samen met de gemeenschap de zorg van Hospice Calando”.


‘HOPEVOL’ project Vier jaar lang is er onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken in de Nederlandse hospices in het ‘HOPEVOL’ project. Hieruit is een adviesrapport gemaakt met adviezen voor toekomstbestendige hospicezorg. Uit dit rapport blijkt dat Calando een hospice is dat voorloopt op het toekomstbeeld. Door onder andere het bieden van passende zorg, een palliatieve werkstructuur, consultatie en het regionaal samenwerken biedt het hospice nu al hoogwaardige zorg en loopt het hierin al voorop in Nederland.


Groeiende zorgvraag De opnamecapaciteit van Calando is op dit moment niet toereikend voor de alsmaar groeiende zorgvraag. Besloten is om met nieuwsbouw in te zetten op uitbreiding en versterking van het hospiceaanbod op een nieuwe locatie. Calando groeit hiermee van vijf naar twaalf bedden. Calando zal zo palliatieve zorg kunnen verlenen aan íedereen die dat nodig heeft. Ook aan diegenen die een specifieke zorgvraag hebben, zoals mensen met gedragsproblematiek en geeft daarmee gehoor aan de adviezen uit het ‘HOPEVOL’ project.


Specialistische kennis en kunde in palliatieve zorg hard nodig Anke Roks, Huisarts in Sommelsdijk is blij dat de zorg- en nieuwbouwplannen concreet vorm gaan krijgen: “Mensen leven steeds langer. Vaak met meer aandoeningen. Als huisarts merk ik dat daardoor de palliatieve zorgvraag toeneemt. Ook zijn er steeds minder zorgverleners en mantelzorgers beschikbaar. Daardoor merk ik dat ik niet altijd de meest optimale palliatieve zorg kan bieden. In die gevallen is de inzet van specialistische kennis en kunde nodig. Het is dus heel goed dat Calando anticipeert op de veranderende vraag naar palliatieve zorg. Door de nieuwbouw komen er meer bedden beschikbaar. Ook de mogelijkheid om palliatieve zorg te bieden voor specifieke doelgroepen zoals mensen met alzheimer of psychiatrische ziektebeelden vind ik een goede ontwikkeling.”


Doelgroepenbedden Ellen Hoogervorst, bestuurder van CuraMare beaamt dit. “Goede palliatieve zorg moet beschikbaar zijn voor mensen thuis, maar vooral ook in een hospice. Op dit moment is Calando nog niet in staat om mensen met dementie en de behoefte aan palliatieve zorg op te vangen. De ontwikkeling van de doelgroepbedden in het nieuwe concept van Calando is aanvullend aan de palliatieve zorg die CuraMare binnen de verpleeghuizen en de kortdurende zorg kan leveren.”

295 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page