top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJ Kremers

Innovatieve plannen voor uitbreiding Calando

Bijgewerkt op: 19 jan. 2022

Innovatieve plannen voor uitbreiding hospice ‘Calando’ om toenemende en veranderende zorgvraag te kunnen waarborgen


DIRKSLAND – Hospice Calando wil gaan uitbreiden om toenemende én veranderende vraag naar palliatieve (hospice)zorg op Goeree Overflakkee te kunnen waarborgen. De opnamecapaciteit is momenteel niet toereikend en er kan in de huidige locatie geen plaats geboden worden aan bewoners die specifieke zorg nodig hebben. Er is onderzocht of er uitbreiding mogelijk is door onder andere algehele nieuwbouw op een nieuwe locatie in Middelharnis, waarvoor momenteel plannen worden gemaakt.


Algemeen directeur-bestuurder John Kremers en medisch directeur-bestuurder Heike Noordzij leggen uit waarom deze ingrijpende maatregelen nodig zijn.


Noodzaak

“Allereerst is er, mede door de dubbele vergrijzing, een toenemende vraag naar palliatieve (hospice)zorg. Jaarlijks neemt Calando tussen de 70 en 80 bewoners op. Vanaf 2019 tot heden kon eenzelfde hoeveelheid hospicebewoners echter níet worden opgenomen. Enerzijds door gebrek aan opnamecapaciteit (nu vijf bedden), anderzijds doordat een regulier hospice voor een deel van de zorgvragers niet geschikt is. Calando kan in zijn huidige hoedanigheid geen plaats bieden aan bewoners die specifieke zorg nodig hebben, bijvoorbeeld aan bewoners met dementie of andersoortige gedragsproblematiek” vertelt John.

Maar er speelt meer, gaat John verder. “Door een veranderende sociale kaart en een veranderend zorglandschap wordt er steeds vaker een beroep gedaan op hospicezorg. Zo is er gebrek aan 24-uurs thuiszorg, is verzorgingshuiszorg verdwenen en raakt de mantelzorg steeds meer overbelast. De opnamedruk in de hospices, ook in Calando, neemt hierdoor duidelijk toe. Ook voldoet de huisvesting aan de Vivaldilaan in Dirksland niet meer aan de eisen van deze tijd en kent het huidige gebouw zijn beperkingen. Dat laatste is zeker ook tijdens de coronacrisis pijnlijk naar voren gekomen.”


De huisvesting voldoet niet omdat de huidige bewonerskamers te krap zijn, ze niet allemaal de nodige eigen sanitaire voorzieningen hebben en slecht toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld tilliften en bedden. Daarom wordt binnen Calando al langere tijd nagedacht over plannen voor de toekomst.”


“Calando wil palliatieve zorg verlenen aan íedereen die dat nodig heeft”


Visie

Na uitvoerige studie is uit de opties ‘verbouwen’, ‘uitbreiden’ en ‘nieuwbouwen’ de laatstgenoemde als enige juiste en meest verantwoorde gebleken. Verbouw van de huidige locatie bleek al heel snel geen reële optie. Voor uitbreiding – met een tweede vestiging op Voorne-Putten – gingen uiteindelijk de seinen op rood. Besloten werd dan ook om op Goeree-Overflakkee in te zetten op uitbreiding en versterking van het hospiceaanbod. Dit vanuit een duidelijke visie en strategie, legt Heike Noordzij uit.


“Vanaf het begin heeft Calando zich onderscheiden op het gebied van hoogwaardige palliatieve zorg. Uiteraard blijft Calando deze positie innemen en wil het excelleren. Dit betekent dat het hospice daadwerkelijk invulling wil kunnen geven aan de notitie in zijn visie dat Calando palliatieve zorg wil verlenen aan íedereen die dat nodig heeft. Dus niet meer alleen, zoals tot nu toe, aan de reguliere hospicebewoner, maar dat het voortaan ook aanvragen wil kunnen honoreren van diegenen die door hun specifieke zorgvraag tot nu toe in het reguliere hospicecircuit worden gemeden. Dus met name mensen met gedragsproblematiek.

In Nederland is het aanbod hospicezorg voor mensen met psychogeriatrische of psychiatrische problematiek zeer beperkt. Door straks er óók voor deze doelgroep te zijn zet Calando hiermee een innovatieve stap op het gebied van palliatieve zorg. Een stap die een geheel andere en geheel nieuwe, huisvesting vraagt.”


Bouwplan

Na meerdere locaties en bijbehorende kosten te hebben gescreend, is de keus gevallen op een perceel in Middelharnis. Dit perceel ligt ingeklemd tussen de Oudelandsedijk, de Industrieweg en de Johannispolderseweg. “Dus niet meer ín een woonwijk” licht John toe, “maar pal tegen de bebouwing aan. De kavel is groot, en heeft een bebouwingsvlak van 1000 vierkante meter. Het gehele gebied krijgt een parkachtige inrichting met natte en droge natuur en zal deels worden opengesteld voor het publiek. Het bouwplan voorziet in een zeer duurzaam gebouw met plaats voor twaalf bedden in totaal. Een fysieke scheiding in het gebouw maakt onder één dak hospicezorg mogelijk voor zowel reguliere- als doelgroepzorg, terwijl door middel van schakelkamers het aantal bedden voor beide doelgroepen naar behoefte ook uitwisselbaar blijft. Verder krijgt het gebouw een stiltecentrum en rooming-in mogelijkheden voor familieleden van bewoners, als zij willen blijven slapen.” De hoofdingang komt aan de Johannispolderseweg.


Specialistische zorg gegarandeerd

“Ondanks dat de fysieke afstand tussen het hospice en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland straks wat groter is, kan de supervisie van de medische specialisten van het ziekenhuis probleemloos in stand blijven”, verzekert Heike.


“blij en dankbaar om iets tastbaars en waardevols aan al die vele begunstigers terug te geven”


Teruggeven

Uiteraard zou Calando zelf de investering van de nieuwbouw niet kunnen bekostigen, benadrukken beide directeur-bestuurders, “maar dankzij de jarenlange financiële steun in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen vanuit de bevolking – welke zijn ondergebracht in het Voorzieningenfonds Calando – kunnen de plannen wel worden gerealiseerd. Calando is dan ook heel blij en dankbaar dat het nu, en op déze manier, iets tastbaars en waardevols aan al die vele begunstigers terug kan geven!”


De Raad van Toezicht is verheugd over de plannen. ” Door deze ontwikkeling kunnen we ons blijven onderscheiden in hoogwaardige zorg in de laatste levensfase en deze zorg op ons eiland behouden”, vertelt Adri Robijn, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Palliatieve Zorg Dirksland.


370 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page