Pompjes (subcutaan)

Inleiding

Met name in de thuissituatie is het vaak eenvoudiger medicamenten welke continue toegediend moeten worden niet toe te dienen via de intraveneuze, doch via de subcutane weg. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van pompjes, die door het MPT geïnstalleerd worden en waarbij door het MPT de betrokken hulpverleners geïnstrueerd worden voor het gebruik.Verder biedt het MPT telefonische ondersteuning.

 

Opmerkingen

  • De volgende medicamenten zijn geschikt voor continue subcutane toediening: morfine, haldol, dormicum, dexamethason, octreotide. Dexamethason en dormicum mogen niet tegelijkertijd in 1 spuit verwerkt worden, de andere medicamenten kunnen probleemloos in een spuit gecombineerd worden;

  • De insteekplaats moet dagelijks geinspecteerd worden; bij tekenen van ontsteking moet een andere insteeksplaats gekozen worden. De frequentie waarmee de insteekplaats veranderd moet worden, is vooral afhankelijk van de mate, waarin het toegediende medicament de weefsels irriteert: dexamethason is in dit opzicht een sterk irriterende stof, morfine geeft zelden problemen.

Hospice Calando   |   Vivaldilaan 2-4   |   3247 EE Dirksland   |   T 0187-609147   |   F 0187-609148   |   info@calando.nl

  • Facebook Social Icon