Misselijkheid door chemotherapie

Inleiding

Bij het gebruik van chemotherapie met matige tot ernstige emetogene werking:

 • Cisplatinum;

 • Antracycline>50mg/m2;

 • Cyclofosfamide >500mg/m2;

 • Carboplatin.

Dient ALTIJD het hieronder genoemde beleid gevoerd te worden.

 

Behandeling

Op dag van toediening.

 • Standaard 8 mg zofran iv+10 mg dexamethason iv;

 • Bij falen <6uur: lorazepam 2 mg iv. Bij de volgende kuur lorazepam direct geven;

 • Bij falen 6-24 uur: 16 mg zofran supp+dexamethason 10 mg, zo mogelijk iv.

 Dag 2-5

 • Standaard: op dag 2 en 3 16 mg zofran supp en op dag 2 tm 5 dexamethason in afbouwschema (dag 2:4x1,5 mg; dag 3:3x1,5mg; dag 4:2x1,5mg; dag 5:1x1,5mg);

 • Bij falen: metoclopramide 3x20 mg per os per dag+ dexamethason als boven.

 

Opmerkingen

 • Bij falen < 6uur is de enige maatregel die helpt sedatie!!

 • Bij het gebruik van zwak emetogene chemotherapie (mitomycine C, 5FU, methotrexaat, mitoxantrone, taxol, taxotere, gemcitabine, bleomycine, vincristine, vinblastine, VP16, Tomudex, irinotecan) wordt standaard geen profylaxe toegediend; treden toch misselijkheid of braken op, dan wordt in principe eenmalig 16 mg zofran per zetpil+dexamethason 10 mg iv toegediend.

 • Bij patienten die een zetpil niet prettig vinden kan in plaats van een zofran supp (werkt 24 uur) het gebruik van zofran smelttabletten overwogen worden (werkt 8 tot 12 uur)

 • Sinds 1-10-2004 is aprepitant (EMEND) in Nederland geregistreerd voor het gebruik als antiemeticum bij hoog-emetogene, platinumbevattende chemotherapie. Aprepitant is het meest effectieve middel tegen laat (=optredend >24 uur na toediening van chemotherapie) braken. Dosering: 125 mg per os 1 uur voor de chemotherapie op dag 1 en 80 mg per os in de ochtend van dag 2 en 3. In klinisch onderzoek werd aprepitant steeds gecombineerd met dexamethason (12 mg per os op dag 1 en 8 mg per os op dag 2, 3 en 4) en ondansetron (32 mg iv op dag 1). Hoewel aprepitant alleen geregistreerd is voor gebruik bij platinumhoudende chemotherapie, dient gebruik van de bovenbestaande combinatie naar onze mening ook overwogen te worden bij gebruik van niet platinumbevattende chemotherapie, indien er resistentie bestaat tegen de gebruikelijke antiemetica.

Hospice Calando   |   Vivaldilaan 2-4   |   3247 EE Dirksland   |   T 0187-609147   |   F 0187-609148   |   info@calando.nl

 • Facebook Social Icon