Kortademigheid

Inleiding

 • Alle oorzaken van kortademigheid die ook bij niet kanker patiënten voorkomen (COPD, links decompensatio cordis);

 • Longembolie (komt vaak bij een maligniteit);

 • Pleuritis carcinomatose met pleuravocht;

 • Lymfangitis carcinomatosa;

 • Pneumonitis na radiotherapie (=voorbijgaande reactie van de longen op radiotherapie, verbetert vaak door corticostroiden);

 • Obstruerende tumor;

 • Hoogstand van het diafragma door ascites.

 

Behandeling

 • Specifieke therapie zoals atrovent/ventolin of prednison bij brochospasmen;

 • Het voorkeursmiddel bij kortademigheid in de terminale fase is morfine (iedere 4 uur 5 mg subcutaan bij opiaat-naieve patienten; bij patienten die reeds opiaten gebruiken wordt de dagdosering met 50% verhoogd);

 • Zuurstoftoediening blijkt uit onderzoek uitsluitend zinvol indien ook een arteriele hypoxie is aangetoond en helpt dus lang niet altijd de kortademigheidsklachten te verlichten;

 • Bij acute , zeer hevige dyspnoe (dreigende verstikking) dormicum 5-20 mg. iv of im of diazepam 20 mg. iv of im tot de patient buiten bewustzijn is. Dit geeft een diepe sedatie en kan letaal zijn. In de jurispudentie wordt dit niet beschouwd als euthanasie. Zie voor voortgezet gebruik "terminale sedatie". Evt combineren met morfine iv bv 10 mg.

 

Opmerkingen

Let op

 • Let bij de fysische diagnostiek op te behandelen oorzaken van kortademigheid zoals een demping bij percussie over een gebied van verminderd ademgeruis wijzend op de aanwezigheid van pleuravocht;

 • Let bij een patiënt met een longcarcinoom steeds op of er geen sprake is van een verlengd inspirium (een tumor ter plaatse van de carina geeft een verlengd inspirium en verstikkinggevaar; in deze situatie bestaat er een indicatie voor spoed radiotherapie of lasertherapie);

 • Bij "terminaal reutelen" lijdt niet de patient doch de familie; er is dus als regel geen reden tot palliatie; goede uitleg naar de familie is belangrijker. Indien behandeling toch wenselijk is, atropine of scopolamine (zie bij "darmobstructie') proberen.

Hospice Calando   |   Vivaldilaan 2-4   |   3247 EE Dirksland   |   T 0187-609147   |   F 0187-609148   |   info@calando.nl

 • Facebook Social Icon