Dehydratie

Bepalend voor het antwoord op de vraag, of een rehydratiebehandeling bij een terminale patient gewenst is, is vaak de vraag of patient (en familie!!) het aanstaande sterven geaccepteerd hebben. Belangrijke punten hierbij zijn:

  • een terminale patient heeft vaak een verstoord dorstgevoel (er is vaak bij uitdroging geen dorst);

  • een eventueel dorstgevoel kan ook vaak behandeld worden met mondspoelingen of ijsblokjes;

  • bij toenemende dehydratie nemen ook vaak hinderlijke verschijnselen als diarrhee of bronchussecretie af;

  • als tot rehydratie besloten wordt, is het soms praktisch te kiezen voor de "vergeten" methode van de hypodermaclyse (zie aldaar): vooral bij een patient die chemotherapie heeft gehad en bij wie de venen door uitdroging gecollabeerd zijn, kan het vinden van een intraveneuze toegangsweg soms een probleem zijn!!

Hospice Calando   |   Vivaldilaan 2-4   |   3247 EE Dirksland   |   T 0187-609147   |   F 0187-609148   |   info@calando.nl

  • Facebook Social Icon