Darmobstructie

Chirurgie bij een secundaire darmobstructie tgv een maligniteit heeft een hoge mortaliteit (literatuur: 17-32%) terwijl het slechts bij 32-63% van de patienten lukt de darmobstructie op te heffen. De resultaten zijn het slechtst bij patienten met ascites, palpabele tumoren en een laag serumalbumen

Behandeling

  • Overweeg het geven van een infuus teneinde dorst te voorkomen.

  • Overweeg met name bij misselijkheid en braken het geven van een maagsonde of het aanleggen van een percutane gastrostomie (PEG). Deze laatste (kleine) ingreep heeft als voordeel, dat de patient normaal kan drinken, hetgeen door het waarnemen van smaak bijdraagt aan de kwaliteit van leven (al wordt de gebruikte drank direct via de PEG sonde gedraineerd). Ook wordt een PEG katheter door een patient vaak als comfortabeler ervaren omdat de katheter de neus- en keelholte ongemoeid raakt. Soms bestaat een werkzaam alternatief uit het geven van octreotide of anticholinergica. Beide stoffen verminderen de secretie van spijsverteringssappen in de maag en het duodenum waardoor het gebruik van een maagsonde vaak achterwege kan blijven zonder dat misselijkheid en braken optreden. Al dan niet secundair aan de verminderde darmdistensie werken beide middelen spasmolytisch. Er wordt vaak gedacht dat octreotide krachtiger werkt. Zeker is dit echter niet(er is slechts 1 vergelijkend onderzoek tussen beide medicamenten gepubliceerd met 8 patienten in iedere onderzoeksarm) terwijl het middel wel (veel) duurder is.

  • Dosering octreotide:3 ampullen Sandostatine a 100 microgram oplossen in 48 ml fysiologisch zout; startdosering subcutaan pompje: 300 microgram/dag= 2 ml/uur. Evalatie iedere 3-4 uur, bij onvoldoende effect, dosis met 50% verhogen; indien na 24uur geen effect bereikt is, Sandostatine staken ;indien de octreotide het gewenste effect heeft EN patient een prognose van langer dan enkele dagen heeft kan een depotpreparaat toegediend worden (bv 30 mg Sandostatine LAR, werkt 30 dagen).

  • Dosering anticholinergica bv hyoscine hydrobromide (scopolamine); dit medicament kan subcutaan (10 of 20 mg. ieder 2-4 uur) of transdermaal worden toegediend bv als Scopoderm TTS.Bij gebruik van de transdermale weg komt in de eerste 6 uur 140 ug vrij, daarna 5 ug/uur. De totale reservoircapaciteit bevat 1,5 mg. (0,5 mg. per dag gedurende 3 dagen). PS anticholinergica kunnen forse bijwerkingen geven (droge mond (vooral bij toch al uitgedroogde patienten)), urineretentie, vage visus door mydriasis, retrosternale pijn door relaxatie van de onderste oesofagussfincter).

  • Geef geen orale, colon-stimulerende laxantia, overweeg wel een clysma (vaak niet zinvol als patient al heel lang niet meer gegeten heeft)

  • Bij persisterende misselijkheid kan ook Zofran, 1dd. 16 mgr. als zetpil overwogen worden.

  • Bij pijn die niet reageert op de bovengenoemde maatregelen morfine overwegen.

Hospice Calando   |   Vivaldilaan 2-4   |   3247 EE Dirksland   |   T 0187-609147   |   F 0187-609148   |   info@calando.nl

  • Facebook Social Icon