Blaasproblemen

Opmerkingen:

  1. Morfine geeft een verminderd gevoel van blaasvulling en een verhoogde sfincter en detrusortonus;

  2. Blaasretentie: overweeg bij een eerste periode van blaasretentie steeds of dit een uiting kan zijn van een zich ontwikkelende dwarslesie tgv myelumcompressie;

  3. In de terminale fase is er nogal eens sprake van detrusor-hyperreflexie, zich uitend in toename van de mictiefrequentie en urge incontinentie. De behandeling bestaat uit het toedienen van scopolamine (zie "darmobstructie");

  4. Bij blaaskrampen bij een gekatheteriseerde patient ballonvolume verminderen, evt medicamenteuse therapie bv urispas 3x200 of didrase 3 x 2,5 evt 3 x 5.

Hospice Calando   |   Vivaldilaan 2-4   |   3247 EE Dirksland   |   T 0187-609147   |   F 0187-609148   |   info@calando.nl

  • Facebook Social Icon