Angststoornis

Van een angststoornis is sprake wanneer de angst zo hevig wordt dat het dagelijks functioneren belemmerd wordt of als de angst disproportioneel is. In de palliatieve fase kunnen o.a. angsten voor het komende lijden en het verlies van autonomie en waardigheid voorkomen. Angst kan ook een uiting zijn van een depressie, een delier, dementie of een psychose. Bij twijfel of er sprake is van een angststoornis kan De Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) gebruikt worden als screeningsinstrument. Om de angstklachten te monitoren in de tijd kan gebruikt worden gemaakt van het Utrecht Symptoom Dagboek (USD)

 

Niet medicamenteus

 • Exploreer naar mogelijke oorzaken van angst (oa gebrek aan informatie, relatie met klachten zoals pijn/dyspnoe/slaapproblemen, delier, hersenmetastase, medicamenteus (oa paradoxale reactie van benzodiazepinen, corticosteroïden), (ir)reële verwachtingen en cognities)

 • Luisteren en her- en erkenning van angstklachten, kunnen soms voldoende zijn

 • Overweeg een geestelijk verzorger erbij te vragen bij existentiële angst of spirituele vragen

 • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen (evt obv fysiotherapie of muziektherapie)

 • Consulteer een psycholoog of psychiater bij ernstige klachten

 

Medicamenteus

Bij angst:

 • Eerste keus: benzodiazepines (lorazepam 3dd 0.5- 2 mg, oxazepam 3dd 5- 10 mg, alprazolam 2dd 0.25- 1 mg)

 • Indien onvoldoende effect of contra- indicaties voor benzodiazepinen:

  • Slaapmedicatie: trazodon 25-100 mg a.n., mirtazapine 7.5- 30 mg a.n.

  • Quetiapine 12.5 – 25 mg a.n.

  • Olanzapine 2.5- 5 mg a.n.

  • Haloperidol 0.5 – 2 mg a.n.

Bij angststoornis: SSRI (citalopram 2-20 mg dd)

 

Bronvermelding

Hospice Calando   |   Vivaldilaan 2-4   |   3247 EE Dirksland   |   T 0187-609147   |   F 0187-609148   |   info@calando.nl

 • Facebook Social Icon