Opnamebeleid

De zorg in Roparun Hospice Calando is bedoeld voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, die veelal in de laatste levensfase verkeren. In de meeste gevallen gaat het om patiënten met een niet meer te behandelen vorm van kanker. Ook kunnen patiënten met andere aandoeningen zoals AIDS- en ALS, hartfalen of COPD worden opgenomen. De meeste patiënten worden opgenomen om in het hospice de laatste levensfase door te brengen en te overlijden; de zorg die hierbij nodig is, kan dan thuis niet geboden worden. Soms worden patiënten slechts tijdelijk opgenomen bv in een crisissituatie of om de zorg thuis tijdelijk te ontlasten.Tenslotte worden in het hospice veel patiënten opgenomen bij wie klachten als pijn, misselijkheid of kortademigheid de kwaliteit van leven ernstig verminderen; na behandeling volgt dan ontslag naar huis. Calando is gespecialiseerd in klachtenbestrijding. voornamelijk bij kanker.

Opname in Calando kan plaatsvinden na telefonische aanmelding (0187-609147) door de behandelend huisarts of specialist. De patiënt wordt dan in de regel binnen 24 uur door een van onze medewerkers bezocht, waarna besloten kan worden tot opname. Wanneer er een wachtlijst ontstaat proberen we een indicatie te geven van de wachttijd of samen met u een andere oplossing te zoeken. Geprobeerd wordt, de sfeer in het hospice zo huiselijk en vertrouwd mogelijk te laten zijn. Om deze reden moedigen wij bewoners aan klein meubilair en huisdieren mee te brengen.

Calando richt zich op de bewoners van de regio Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten. Ook kunnen mensen uit een andere regio worden opgenomen als bijv. de familie in de buurt woont.

Het hospice is een instelling voor iedereen ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging of geaardheid. De persoonlijke overtuiging van elke patiënt wordt gerespecteerd. In Calando wordt geen euthanasie gedaan.

 

Open dag Hospice Calando


“Tijdens de Open Dag ervoeren we de warmte en liefde van de vrijwijlligers...”