Mobiel Palliatief Team


Enkele medewerkers van Calando zijn consulent palliatieve zorg. In samenwerking met IKNL stellen zij hun kennis en ervaring graag ter beschikking aan andere hulpverleners zoals (wijk)verpleegkundigen en huisartsen. Hulpverleners kunnen daarom steeds, wanneer zij dit nodig achten, advies aanvragen bij deze ervaren medewerkers, die zich verenigd hebben in het M(obiel) P(alliatief) T(eam), MPT-Calando. In beperkte mate kunnen ook thuisconsulten verricht worden.

Een principieel uitgangspunt hierbij is, dat het MPT de behandeling van de patiënt niet overneemt doch de hulpverlener ondersteunt met advies en zo nodig met het opstarten van een medisch-technische interventie.

U kunt MPT-Calando 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch bereiken via 0187-609147. Buiten kantooruren wordt u dan op het door u aangegeven telefoonnummer binnen 2 uur teruggebeld.

Wanneer er voor o.a. pijnbestrijding een mediactiepomp ingezet moet worden dan wordt er bij voorkeur een CADD-Solis pomp ingezet. Bij de protocollen en richtlijnen vindt u het stappenplan en de gebruiksaanwijzing.

Open dag Hospice Calando


“Tijdens de Open Dag ervoeren we de warmte en liefde van de vrijwijlligers...”