Introductiecursus voor vrijwilligers in Calando

Calando is voornemens om in het voorjaar van 2019 weer een introductiecursus te geven voor nieuwe vrijwilligers. Inmiddels hebben al enkele vrijwilligers zich aangemeld of zijn reeds begonnen met slaapwachten. Maar er is nog plaats voor meer deelnemers.

Calando is een hospice waar palliatieve zorg geboden aan mensen met een ongeneeslijke ziekte waar de ziekte niet meer behandeld kan worden maar wel de bijwerkingen van de ziekte. Dit kan op het lichamelijke vlak zijn maar ook op het psychische, sociale of spirituele domein. Voor alle gebieden is er deskundige hulp en ondersteuning gedurende 24 uur per dag. Daarnaast wordt er veel inzet geleverd door opgeleide vrijwilligers. Vanuit Calando wordt ook door vrijwilligers ondersteuning geboden in de thuissituatie.

In Calando zijn vrijwilligers zijn dag en nacht aanwezig. Daarom vragen wij van vrijwilligers dat zij gemiddeld 6 uur per week beschikbaar zijn. Ook is van belang dat iedere vrijwilliger een weekend en een slaapwacht per maand doet. Zo wordt de last eerlijk verdeeld onder elkaar. Vooralsnog hanteren wij een max. leeftijd van 70 jaar. Dit geldt niet voor vrijwilligers die uitsluitend slaapwacht doen.

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wat is palliatieve zorg
  • Rouwbegeleiding
  • Communicatie
  • Pastorale en spirituele zorg
  • Praktische vaardigheden

De cursus wordt in meerdere dagdelen 7 dagdelen. Tussendoor kan men zich oriënteren in Calando. Zodat u daarna ingezet kan worden in Calando en/of in de thuissituatie.


De missie van vrijwilligersinzet is:
Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.

Heeft u belangstelling voor dit mooie werk dan adviseren wij u om contact op te nemen via telefoonnummer 0187-609147 of info@calando.nl

Open dag Hospice Calando


“Tijdens de Open Dag ervoeren we de warmte en liefde van de vrijwijlligers...”