Vrijwilligers

In de Palliatieve zorg zijn veel vrijwilligers actief. Ook Calando is afhankelijk van vrijwilligerswerk. Gedurende 24 uur per dag is er een vrijwilliger in Calando aanwezig. De vrijwilligers zorgen voor de huiselijke sfeer, helpen de verpleegkundige bij de zorg, doen licht huishoudelijke werkzaamheden en zijn beschikbaar voor de bewoner en zijn naasten. Het belangrijkste is dat vrijwilligers 'er zijn'. De vrijwilligers stellen zich belangenloos beschikbaar maar dit betekent niet dat het vrijblijvend is. De vrijwilligerscoördinator maakt een rooster waarin rekening gehouden wordt met de persoonlijke mogelijkheden. Van iedere vrijwilliger wordt een beschikbaarheid van 6 uur per week gevraagd, waarvan één slaap/wacht- en weekenddienst per maand. Onkosten mogen gedeclareerd worden. Calando heeft passende verzekeringen afgesloten. Naast de inzet van vrijwilligers in de zorg zijn er ook vrijwilligers die andere diensten voor Calando doen; zoals tuinonderhoud, transport van en naar het ziekenhuis, klusjes en PR. 

Ook in de thuissituatie worden wel vrijwilligers ingezet. Dit noemen we de vrijwillige terminale thuiszorg: VTZ-Calando. De Vrijwillige Terminale Thuiszorg Calando is soms een alternatief voor een hospiceopname.

Zoals bekend, willen mensen hun laatste levensdagen graag in hun eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. De patiënt maakt, in overleg met zijn/haar naasten, de keuze om thuis te sterven en de naastbetrokkenen doen er vaak alles voor om dit mogelijk te maken. Echter, in het laatste stadium heeft een patiënt vaak dag en nacht intensieve verzorging nodig. Die hulp wordt geboden door de huisarts, de wijkverpleging en de thuiszorg.

Van de  familie, vrienden of buren (ook wel mantelzorgers genoemd) vraagt dit een beschikbaarheid van 24 uur per dag. Dat doet iedereen graag maar is een zware belasting, ook in emotioneel opzicht. Vrijwilligers van de VTZ-Calando, die hiervoor speciaal zijn opgeleid, kunnen dan ondersteuning bieden. Deze vrijwilligers kunnen enkele dagdelen per week hulp bieden, dit kan overdag maar zo nodig ook 's nachts. Dit kan variëren van enkele dagen tot een paar maanden.

De vrijwilligers van VTZ-Calando kunnen de volgende taken op zich nemen:

  • Ondersteuning bij de dagelijkse verzorging van degene die stervende is;
  • Het verrichten van lichte huishoudelijke taken;
  • Luisteren naar en praten met de stervende en naastbetrokkenen;
  • Aanwezig zijn wanneer de mantelzorgers rust nodig hebben, of er even niet kunnen zijn;
  • Waken bij degene die stervende is.

Heeft u belangstelling om vrijwilliger te worden in Calando?

Elk anderhalf jaar wordt er een introductiecursus van 7 dagdelen gegeven. Voordat u vrijwilliger in Calando kan zijn is het verplicht deze te volgen. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met mevrouw Ella Scheermeijer, vrijwilligerscoördinator, (0187) 60 91 47.

Open dag Hospice Calando


“Tijdens de Open Dag ervoeren we de warmte en liefde van de vrijwijlligers...”