St. Voorzieningenfonds hospice Calando

De Stichting Voorzieningfenfonds Palliatieve Zorg Dirksland (handelend onder de naam hospice Calando) ondersteunt Stichting PZD door financiële middelen beschikbaar te stellen voor datgene wat niet structureel wordt gefinancierd en om de continuïteit van zorg in hospice Calando te garanderen. Daarnaast verstrekt de stichting op aanvraag van derden bijdragen aan projecten die binnen de statutaire doelstelling vallen.

Het bestuur van het Voorzieningenfonds bestaat uit: drs S.Stoop (voorzitter), drs J.C. Moerland (secretaris) en dhr. J. van den Broek (penningmeester).

Stichting Voorzieningenfonds Hospice Calando Dirksland, heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je bij www.belastingdienst.nl.

Het bankrekeningnummer van Stichting Palliatieve Zorg Dirksland is NL 26 RABO 0314 1183 73, BIC RABO NL2U

Bij de Kamer van Koophandel is St. Voorzieningenfonds ingeschreven onder nummer 23091344

Het RSIN nummer van de St. Voorzieningenfonds is 816035039

In de statuten (klik hier) en het huishoudelijk reglement (klik hier) is de doelstelling en werkwijze omschreven. 

Voor elk jaar wordt een beleidsplan (klik hier) gemaakt.

De verantwoording wordt in de jaarrekening 2016 (klik hier) weergegeven.

Jaarverslagen

Open dag Hospice Calando


“Tijdens de Open Dag ervoeren we de warmte en liefde van de vrijwijlligers...”