Stichting Palliatieve Zorg Dirksland

Hospice Calando is een divisie van Stichting Palliatieve Zorg Dirksland (PZD). Andere divisies zijn MPT-Calando, VTZ-Calando, divisie onderzoek en onderwijs. De Raad van Bestuur van PZD bestaat uit de volgende personen: De heer J.C.A. Kremers is verantwoordelijk voor het zorginhoudelijke en algemene beleid. Mevrouw H.S. Noordzij is verantwoordelijk voor het medisch beleid. Alle betrokkenen bij de organisatie hebben een functionele verantwoordelijkheid. Daarom kan PZD een platte organisatie zijn met weing managementlagen. Meer dan 50 vrijwilligers zijn betrokken bij PZD. Zij zorgen voor de huiselijke sfeer en verrichten veel ondersteunende werkzaamheden. 

De Raad van Toezicht vergadert 4-5 x per jaar. Hiervan is de heer J. van den Broek voorzitter. De andere leden zijn mr. C. Schuring, A. Robijn, drs. A. Baelde, mevr. drs. V. de Wolff, AJ. van der Vlugt. De leden van de RvT ontvangen geen vergoeding.

Voor PZD wordt er door de RvT elk jaar de begroting en jaarrekening (klik hier) vastgesteld. Ook is er een beleidsplan 2015-2020 (klik hier).

Verder is er een klokkenluidersregeling en is er een vertrouwenspersoon aangesteld.

Stichting Palliatieve Zorg Dirksland heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je bij www.belastingdienst.nl.  

Het bankrekeningnummer van Stichting Palliatieve Zorg Dirksland is NL 22 RABO 0351 2137 67, BIC RABO NL2U

Het nummer van de KvK is 23088794

Het nummer van de RSIN is 807124850

Het jaarverslag van Stichting Palliatieve Zorg Dirksland kunt u hier vinden

 

 

Open dag Hospice Calando


“Tijdens de Open Dag ervoeren we de warmte en liefde van de vrijwijlligers...”