Klachten en suggesties

Klachten

Heeft u klachten over de zorg- en dienstverlening in hospice Calando, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de betrokken verpleegkundige of arts, die u voor uw klacht verantwoordelijk houdt.Vindt u bij deze persoon onvoldoende gehoor, dan kunt u zich wenden tot de algemeen directeur van Calando, Janneke Koningswoud. Zij zal met u in gesprek gaan en/of doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

Daarnaast beschikt Calando, in samenwerking met het Van Weel Bethesda Ziekenhuis, over een onafhankelijke klachtenregeling. Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.(klik hier)

Suggesties

Calando wil een lerende organisatie zijn en werkt continu aan verbetering. Daarom staan wij open voor tips en suggesties. Heeft u suggesties voor hospice Calando, dan kunt u die melden via het formulier voor suggesties (klik hier).

Palliatief Tevreden

Daarnaast krijgen alle nabestaanden van overledenen in Calando na 6 weken de vraag om uw ervaringen met Calando bekend te maken via Palliatief.tevreden.nl. U ontvangt per email of via de post de uitnodiging.

Met dit platform wordt systematisch onderzoek gedaan naar de verwachtingen en ervaringen van patiënten, nabestaanden, zorgverleners en vrijwilligers. Palliatief.tevreden.nl is in het leven geroepen om palliatieve zorginstellingen te helpen de kwaliteit te verbeteren, te waarborgen en te communiceren. Dit doorlopende onderzoeksplatform is een initiatief van Tevreden BV in samenwerking met Stichting Agora en Palliactief.

Open dag Hospice Calando


“Tijdens de Open Dag ervoeren we de warmte en liefde van de vrijwijlligers...”