Sponsoren

Calando is van en voor iedereen! Dat wordt ook telkens weer ervaren door de grote steun die Calando ondervindt vanuit de bevolking van Goeree-Overflakkee. 10 jaar lang is Calando ondersteund door Stichting Roparun onder het motto: "Probeer leven toe te voegen aan de dagen als er geen dagen meer toegevoegd kunnen worden aan het leven". Sinds 2009 heeft Calando deze steun niet meer nodig. De buitengewone betrokkenheid en steun van Roparun is voor Calando van onschatbare waarde geweest. Op 11 november 2011 kreeg Calando als afscheid € 100.000. Dit is besteed aan een grote verbouwing en update van het hospice. Zodoende is er een blijvende herinnering aan de jarenlange relatie met Roparun.  

Sinds de oprichting van hospice Calando zijn er vele sponsors geweest om ons te financieel ondersteunen. De giften komen vanuit alle hoeken van de samenleving: zowel het bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee als de kerken, verenigingen en particulieren, bijvoorbeeld jubilerende echtparen maken giften over ten bate van Calando. Elk jaar wordt er een mooie Flakkeekalender uitgegeven waarvan wij van elk verkocht exemplaar € 2,50 ontvangen. Door de jaren heen heeft dit een enorm bedrag opgebracht.

Allen die zich ten gunste van Calando inspannen en van wie wij giften mochten ontvangen, willen wij hartelijk danken! Hierdoor is het mogelijk dat wij het gebouw met een mooie inrichting goed onderhouden en zodoende een huiselijke sfeer kunnen waarborgen. Een gedeelte van de giften wordt ook besteed aan wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering in de palliatieve zorg.

Daarnaast krijgt Calando ook jaarlijks hulp tijdens de landelijke actiedagen "NL doet". Dan worden vaak de grotere klussen aangepakt.

 

Bij de het nieuws leest u meer over de recent ontvangen giften.

Open dag Hospice Calando


“Tijdens de Open Dag ervoeren we de warmte en liefde van de vrijwijlligers...”