Jaarverslagen

 

 

 

 

 

 

*Graag maken wij excuus voor het feit dat bij het drukken de cijfers niet goed zijn overgekomen. In het jaarverslag 2015 zijn de volgende getallen niet goed weergegeven waardoor de tellingen niet kloppen. Wanneer u vragen over een en ander heeft dan kunt u altijd even bellen met Janneke Koningswoud, 0187609147.

- Op de balans(activa) staat bij de vlottende activa 47.295 en dat moet zijn 47.259 dan klopt de optelling beter.
- Op de passiva kant van de balans staat bij collectief gefinancierd vermogen 829.240 en dit moet zijn 809.240
- Bij de overige schulden en overlopende passiva staat bij 2014 een cijfer te weinig. dat moet zijn 189.773 i.p.v. 189.77

Open dag Hospice Calando


“Tijdens de Open Dag ervoeren we de warmte en liefde van de vrijwijlligers...”