Informatie voor bewoners

In Calando wordt palliatieve zorg gegeven. Deze zorg is niet op genezing gericht maar op het bestrijden van de hinderlijke symptomen van de ziekte. Hierin streven we met een multidisciplinair team kwaliteit van leven en sterven na. Dit doen we door beschikbare middelen toe te passen. In Calando worden geen levensverlengende of levensbekortende handelingen verricht. Ondraaglijk lijden zullen we zoveel mogelijk bestrijden met medicamenten. Dit kan soms betekenen dat palliatieve sedatie nodig is. De medische zorg wordt gegarandeerd door de internist-oncologen mevr. H. Noordzij, dhr A.I. de Vos , mevr. A Dietvorst en de longarts mevr. L. Hoogerbrugge. De geestelijke verzorger is de heer B. Kooij en mevr. E. Scheermeijer is de maatschappelijk werker. Verder is er 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig en deze wordt ondersteund door een dienstdoende achterwacht. Vrijwilligers zijn er ook dag en nacht. Zij helpen de verpleegkundige en zorgen verder voor gezelligheid en een huiselijke sfeer.      

In Calando worden de opgenomen patiënten bewoners genoemd. Iedere bewoner heeft de beschikking over een eigen kamer, die alleen met uw toestemming betreden mag worden. In deze kamer staat een elektrisch bedienbaar hooglaagbed, een nachtkastje, tafel en stoelen en een relaxstoel. Verder is er een kast, telefoon en televisie. U kunt eigen spulletjes, bijv. klok, stoel, foto's enz. meenemen om uw kamer eigen te maken. Uw huisdier, mits u of uw familie ervoor kan zorgen, is ook welkom. Voor bed- en badlinnen zorgt Calando. Toiletspullen en lijfgoed brengt u zelf mee. De broodmaaltijden worden door Calando verzorgd, de warme maaltijd betrekken wij uit de keuken van het Van Weel Bethesdaziekenhuis. Omdat de maaltijd een hoogtepunt kan zijn hanteren wij een wensdieet.

Wanneer u in Calando wordt opgenomen dan werken we met een electronisch patiëntendossier (EPD). Er dan wordt er een zorgplan gemaakt waarin de overeengekomen zorg, verpleging en behandeling beschreven wordt. Dit zorgplan wordt samen met u opgesteld en u dient dit te accorderen. A.d.h.v. dit document wordt de zorg betaald. Verder vragen wij u een zorgovereenkomst te tekenen waarin afspraken gemaakt worden over uw zorg en verblijf.

Bij opname wordt u een code verstrekt waarmee u of uw famillie inzage heeft in het patiëntendossier (EPD). 

Omdat u in een huiselijke omgeving verblijft betekent dit dat er kosten zijn m.b.t. bewoning en levensonderhoud en enkele extra voorzieningen die niet regulier bekostigd worden. Calando vraagt hiervoor een eigen bijdrage van iedere bewoner van € 20,= per dag. Wanneer uw familie logeert of de maaltijden mee gebruikt berekenen we dit ook. € 15,= p.p.p.d. of € 5,= per maaltijd. 

Voor meer informatie zie de brochure.

Open dag Hospice Calando


“Tijdens de Open Dag ervoeren we de warmte en liefde van de vrijwijlligers...”