Stem op Calando

december 23, 2017

De gemeente Goeree-Overflakkee waardeert de inzet van alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die het eiland rijk is. Begin 2018 worden de Meer dan handen vrijwilligersprijzen - een initiatief van het ministerie van VWS - uitgereikt. Per gemeente mogen hiervoor drie vrijwilligersorganisaties en één vrijwilliger worden voorgedragen. 

Inwoners konden vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij de gemeente aanmelden waarvan zij vonden dat deze in aanmerking moesten komen voor landelijke aandacht, een geldprijs en inhoudelijke ondersteuning. De ontvangen aanmeldingen zijn geteld en beoordeeld. 

Calando is één van de gelukkige vrijwilligersorganisaties die de gemeente Goeree-Overflakeee heeft aangemeld.

De vrijwilligersorganisaties maken kans op € 5.000,- (juryprijs) of € 2.000,- (publieksprijs) én een training vrijwilligersmanagement.

Vanaf 7 december 2017 kan via de landelijke website www.vrijwilligersprijzen.nl op alle aangemelde projecten worden gestemd voor de publieksprijs. Op 2 februari 2018 worden de juryprijzen uitgereikt tijdens een landelijke manifestatie waarvoor ook de staatssecretaris van VWS wordt uitgenodigd.

Open dag Hospice Calando


“Tijdens de Open Dag ervoeren we de warmte en liefde van de vrijwijlligers...”